historia rakenne

historia_1920Vuonna 1923 kirvesmiehen ammatissa toiminut Yrjö Keski-Korsu rakensi kotinsa pihapiiriin Raahen Yritysperälle verstashuoneen ja aloitti itsenäisen yrittämisen puuseppänä. Oma verstas tarjosi työtä ympäri vuoden ja paremman työskentely-ympäristön varsinkin talviaikaan.

Tällä tavalla luotiin pohja Korsun vuosikymmeniä jatkuneeseen yritystoimintaan. Verstaassa valmistui ovia, ikkunoita, huonekaluja ja kaikenlaisia puusepäntuotteita raahelaisten ja ympäristön tarpeisiin.

historia_1930Uusi vuosikymmen toi suotuisia tuulia yrityksen toimintaan. Yrjön pojat Eino, Yrjö ja Väinö liittyivät isänsä avuksi verstaan töihin. Kysynnän kasvaessa verstasta laajennettiin useampaan otteeseen ja työhön palkattiin myös perheen ulkopuolisia puuseppiä. Yritykseen hankittiin ensimmäinen kone, jolla voitiin sahata, höylätä, jyrsiä ja porata.

Juuri ennen talvisodan alkua Korsulle valmistui tiilirakenteinen verstasrakennus uudelle alueelle aivan vanhan verstasrakennuksen läheisyyteen. Sodan syttyminen katkaisi kuitenkin tämän kehitysvaiheen.

Vuonna 1935 Yrjö Keski-Korsulle myönnettiin ensimmäinen liikennelupa henkilöautolle. Tämän voitaneen katsoa olleen ensimmäinen siemen myöhemmin laajentuneelle yrityksen kuljetustoiminnalle.

historia_1940Sodan aikana yritys toimi pienimuotoisesti ja valmisti Puolustusvoimien tarpeisiin muun muassa suksia. Välirauhan synnyttyä jatkettiin ennen sotaa aloitettua yrityksen laajentamista ja uuteen verstaaseen asennettiin koneet paikoilleen. Yrityksen perustajan, Yrjö Keski-Korsun kuoleman jälkeen vuonna 1941 hänen lapsensa ottivat vastuun yrityksen toiminnasta.

Sotien jälkeen alkoi yrityksessä voimakkaan kehityksen vaihe. Sotakorvaustyöt ja jälleenrakentaminen työllistivät ennätysmäärän ammattilaisia ja aputyövoimaa. Korsu teki esimerkiksi Ruona Oy:n valmistamien avomerihinaajien kaikki puutyöt sekä alusten sisäpuolella että kannella. Lisäksi valmistettiin ovia ja ikkunoita talonrakennukseen.

Kahdella, puukaasuttimella varustetulla perävaunullisella kuorma-autolla kuljetettiin omalle sahalle tukkeja sekä sahatavaraa asiakkaille.

historia_1950Sotakorvaustöiden päättyminen aiheutti suuren muutoksen yrityksen toimintaan. Työvoimaa vähennettiin ja yritys joutui etsimään uusia toiminta-alueita. Puualan tuotteiden valmistuksen lisäksi päätettiin aloittaa rakennustoiminta Raahessa ja lähiympäristössä.

1950-luvun alkupuolella aloitettiin kuorma-autokuljetukset omien tarpeiden lisäksi myös ulkopuolisille asiakkaille. Aluksi kuljetettiin lähinnä soraa ja kappaletavaraa. Vuosikymmenen lopulla kuljetusten tärkein asiakas oli Raahe Oy, jonka valmistamia teräsrakenteita kuljetettiin lähinnä Pohjois-Suomen voimalaitostyömaille.

Yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja Korsu Oy rekisteröitiin 20.1.1950. Yhtiön ensimmäisenä toimitusjohtajana aloitti Eino Keski-Korsu, edesmenneen Yrjön vanhin poika.

historia_19601960- ja 1970-luvut. Edellisellä vuosikymmenellä aloitettu rakennustoiminta lopetettiin vähitellen. Tuotantotiloissa valmistettiin pääasiassa ovia ja ikkunoita sekä höylättiin puutavaraa. Oma höyläämö tuotti lautaa ja listoja lähiseudun tarpeisiin.

Edellisellä vuosikymmenellä aloitettu rakennustoiminta lopetettiin vähitellen. Tuotantotiloissa valmistettiin pääasiassa ovia ja ikkunoita sekä höylättiin puutavaraa.

historia_19701980- ja 1990-luvut Tehtaan tuotanto keskittyi pelkästään ovien valmistukseen. Asiakaskunta muuttui yksityisistä kuluttajista yksinomaan yritys- ja julkishallinnon asiakkaiksi. Markkina-alue laajeni kattamaan koko Suomen. Eino Keski-Korsun jäätyä eläkkeelle, yhtiön toimitusjohtajana jatkoi hänen nuorin veljensä Pentti.

Ovitehtaan toimitiloja laajennettiin tasaisin väliajoin ja konekantaa uusittiin vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Ensimmäinen ohjelmoitava työstökeskus hankittiin vuonna 1995. Pentti Keski-Korsun jäätyä eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävistä vuonna 1997, toimitusjohtajana jatkoi hänen poikansa Pertti. Ovitehtaan johtajana toimi Einon poika Eero.

historia_19802000-luku Korsu Oy on saavuttanut luotettavan, laadukkaan ja monipuolisen toimittajan aseman asiakaskuntansa keskuudessa. 1.3.2011 alkaen Korsu Oy siirsi perinteikkään ovituotantonsa tytäryhtiölleen Korsu Ovet Oy:lle.