Ovien varustelut

Ovien varustelut

Ovien varustelut

  • Erilaiset lukkorungot ja niiden yhdistelmät
  • Postiluukut, soittokellot, ovisilmät
  • Rakenteet sähköisille lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmille
  • RST- ja muovisuojat ovilehtiin ja karmeihin
  • Lasitukset, turva- ja ääneneristyslasitukset
  • IVS-aukot ja ritilät
  • Potkupellit, törmäyssuojalevyt
  • Sähköpielirakenteet
  • Lasipielirakenteet
  • Yläikkunat